Teresa Herbs GlucoResistance 90 caps

Thương hiệu:

Teresa Herbs GlucoResistance 90 caps Teresa Herbs GlucoResistance 90 Caps Nutraceutical Supplement là sản phẩm bảo vệ sức khỏe được thiết kế để hỗ trợ kiểm soát mức đường huyết và triglycerid cao ở người trưởng thành. Với thành phần gồm